Otázky a odpovede (FAQ)

Zlá kvalita tlače, prípadne žiadna potlač z dôvodu dlhodobého (niekoľkomesačného) nepoužívania tlačiarne. Ako postupovať ?

Najskôr vyberte náplň z tlačiarne a dôkladne ňou potraste aby ste sa uistili že v náplni je atrament. Ak je náplň prázdna, prosím vymeňte ju za novú. Ak je v náplni stále atrament, spustite proces čistenia tlačových hláv navolením servisnej ponuky na dotykovej obrazovke. Proces zopakujte 2-3 krát. Následne pretrite tlačové hlavy mäkkým papierovým obrúskom. Pokiaľ proces čistenia problém nevyriešil, prosím vymeňte náplň za novú.

Je možná farebná potlač ?

Možná je len jednofarebná potlač: čierna, modrá, červená, žltá, zelená, biela, neviditeľná (UV)

Môžu byť v našich tlačiarňach použité cartridge náplne od iných výrobcov ?

Nie, v našich ručných tlačiarňach je dovolené používať len originálne náplne na to určené. Nedovolené použitie cartridge náplne od iného výrobcu môže spôsobiť poškodenie tlačového čipu a znehodnotenie celého zariadenia.

Môže byť náplň s „vodným“ atramentom použitá v zariadení určenom pre „acetónovú“ potlač ?

Nie, náplň nebude rozpoznaná. A naopak. Použitie oboch typov náplní je možná len v univerzálnych prístrojoch na to určených (vopred konzultujte s technickou podporou SveTech, s.r.o.).

Môže byť tlačiareň používaná aj počas nabíjania batérie ?

Áno, tlačiareň je plne funkčná aj počas procesu nabíjania batérie.

Ak produkt potrebuje upgrade softvéru (firmware), je potrebné zaslať zaradenie do servisného centra výrobcu ?

Nie, nie je potrebné zasielať tlačiareň výrobcovi.  Firmware si stiahnete z internetu, alebo vám bude zaslaný po vyžiadaní zo servisného centra. Firmware si otvoríte a skopírujete na USB klúč ktorý je súčasťou balenia každej tlačiarne. Následne USB klúč vložíte do tlačiarne a pomocou menu na dotykovej obrazovke zariadenia nainštalujete nový firmware do tlačiarne. Poznámka: v prípade že batéria tlačiarne je nabitá na menej ako 35%, pripojte pred aktualizáciou softvéru tlačiareň k elektrickej sieti.

Ako dlho sa zariadenie nabíja po vybití batérie a automatickom vypnutí prístroja ?

S originálnym nabíjacím adaptérom trvá nabitie na 100% približne 3 hodiny.

Prečo neviem zobraziť niektoré obrázky uložené na USB klúči, prípadne niektoré nie je možné vytlačiť ?

Tlač grafických obrázkov vyžaduje určitý formát a veľkosť obrázku. Prosím dodržte nasledovné body. 1.Tlačiareň rozpozná len formáty obrázkov typu BMP, JPEG a PNG.  2.Počet pixelov obrázka nesmie presiahnuť 4800×150 pixelov.  3.Názov obrázka sme obsahovať len písmenká a čísla.

Môžem cartridge náplň vybrať (vložiť) zo zapnutého zariadenia ?

Áno, prístroj podporuje možnosť výmeny náplne bez nutnosti vypnutia prístroja.

Aký je rozdiel medzi zariadením na potlač pomocou náplne na vodnom základe (water-based) a náplne na acetónovom základe (solvent) ?

Náplne na vodnom základe sú vhodné na potlač nasiakavých materiálov ako je napríklad papier a drevo. Náplne s acetónovým základom sú vhodné na potlač prakticky všetkých typov materiálov vrátane, plastov, skla, kovu, LDPE fólií. Pre voľbu univerzálnej tlačiarne prosím kontaktujte technickú podporu SveTech, s.r.o.)